Webmail Infivo

Wybierz program do obsługi poczty

horde webmail logo roundcube webmail logo squirrelmail webmail logo
Wybieram Horde Wybieram Roundcuve Wybieram SquirrelMail

UWAGA gdy pojawi się komunikat dotyczący certyfikatu np.: "To połączenie jest niezaufane"
wybierz: "Rozumiem zagrożenie" i dodaj wyjątek.

Możesz również wykupić certyfikat dla własnej domeny wtedy skonfigurujemy na niego Twoją pocztę.
Komunikat nie będzie się pojawiał do póki certyfikat będzie ważny.
Dla czego pojawia się komunikat?